Executive Coaching

Ledere skal tackle mange komplekse udfordringer. Det er en god grund til at søge Executive Coaching. Det skaber klarhed omkring udfordringer, strategi og retning at vende dem i et fortroligt rum. Det er jeg specialist i.

Jeg arbejder med ledere på alle niveauer. I processen har vi fokus på dig, det job du er i – og de resultater, der forventes, du leverer i jobbet.

Som Executive Coach og sparringspartner har jeg fokus på løsninger i relation til dine udfordringer. I professionel Executive Coaching og rådgivning arbejdes der med realistiske scenarier fra erhvervslivet og livet, og du skal ikke finde svarene i dig selv. Det foregår i en vekselvirkning af viden, værktøjer, sparring og rådgivning. 

Jeg er kendt for solide erfaringer fra erhvervslivet, min realistisk og analytisk tilgang, mit forretningsorienteret fokus, såvel som min menneskelig indsigt, empati og humor.

Executive Coach
I 2001 blev jeg certificeret som Executive Coach & rådgiver hos AS3. Efter eksamen blev jeg udtaget, som en af de første, der måtte arbejde med Executive Coaching og rådgivning på deres Executive Team, grundet mine kompetencer og resultater.

Søger du professionel Executive Coaching ?
– kan dine udfordringer fx være

  • Hvordan du håndterer dit ledelsesmæssige ansvar / magt / afmagt / kollegiale konflikter m.m.
  • Ambitioner og forventninger, der ikke indfries i jobbet
  • Håndteringen af krævende eller forkælede medarbejdere
  • Håndtering af både indre og ydre pres
  • At lære at sætte hjørneflag, så du får et mere velafrundet liv
  • Organisatoriske ændringer og udfordringer
  • At du er gået i stå i karrieren

Kunder kommer fra forskellige brancher i erhvervslivet eller betaler selv.

Executive Coaching – eksempel på reference

Kære Yvonne,
Tak for et særdeles udbytterigt forløb. Fra start til slut var du engageret, aktivt lyttende og ligeledes god til at udfordre vanetænkning og hjælpe mig med at se klart. Din erhvervsmæssige baggrund, kombineret med masser af positiv energi, et sjældent analytisk klarsyn og menneskelig indsigt var uvurderlig i forhold til vores succesrige sparring.

Jeg sender dig mine varmeste anbefalinger!
Lars Vienberg, Key Account Manager

Hvad andre siger om mit arbejde, kan du læse her

Executive Coaching – Aftaler

Vi mødes 5-8 gange af 1½-2 timer over 5 eller 8 måneder.
Er der tale om akutte udfordringer, aftales intervallet nærmere.
Vi kan også mødes 3-4 timer samlet for at løse et konkret spørgsmål.

Der betales ved indgåelse af aftalen. Det sikrer pladsen i min kalender.