Velkommen til Karriere & Samfund

I vorespræstationsorienteret kultur, er det vigtigere end nogensinde at lære sine værdier at kende. Det at vide, hvor og hvordan du folder dine ambitioner ud i en meningsfuld karriere, er centralt for at opleve, at du har succes med det, du gør.

Det er vigtigt for dig, der er ung på arbejdsmarkedet, og som har store forventninger til karrieren og fremtiden. Men også vigtigt for dig, der har flere års erfaringer – og har mødt virkeligheden, som måske er begyndt at skabe desillusion og afmagt, fordi der er ting i jobbet, du ikke forstår meningen med.

Karrierens beslutninger

Som Executive coach & karriererådgiver rådgiver jeg direktører, ledere og medarbejdere omkring vigtige strategiske beslutninger i deres karriere og liv, og har gjort det siden ’99. 

Hvorfor? Fordi job og karriere er en vigtig del af vores identitet. Og de beslutninger vi foretager os på det felt, har stor indflydelse på vores liv. 

I 2017 skrev jeg bogen Karrierens Stress DNADen handler om, hvordan X og Y generationens arbejds-, uddannelses og livstilskultur har påvirket vores tolkningen af karriere, status og succes i årtier. Den indoktrinering har skabt mere og mere stress og angst, fordi der blev skabt et billede af, hvad der hørte med til et succesfuldt liv.

Men X og Y generationen, jeg selv hører til, har naturligvis ikke handlet i ond tro, da vi begyndte at definere lykken og mening med livet ud fra titler og materielle levevilkår. Desværre har mange af os ikke været i stand til at stoppe os selv i vores stræben efter mere og mere status, hvilket har fået konsekvenser i form af stress og udbrændthed. Og for nogle har det endog fået uoprettelige konsekvenser.

Derfor satte jeg mig for at udvikle og udbrede Kritisk Tænkning gennem mit arbejde. Det holder jeg også foredrag om.

Mit arbejde er ikke kriseaktiviteter…

Det er dog vigtigt at understrege, at mit arbejde langt fra er krise aktiviteter. Det kan lyde modsætningsfyldt, men der grines meget. For der skabes et fantastisk inspirationsrum, hvor mange spørgsmål om karriere og livet udforskes. De spørgsmål kan i første omgang være skræmmende, for dernæst at skabe forløsning, glæde, lettelse og taknemlighed, når resultater lander.

Nogle af mine kunder har givet åbne referencer – andre har valgt en lukket reference, hvor navnet ikke er offentligt af hensyn til deres familie.

Dem kan du læse nogle af her på siden og andre på LinkedIn. Men skulle du komme i tvivl, har jeg tavshedspligt, og værner om alle mine kunder ud fra det etiske kodeks.

Det er naturligt, at du gerne vil tale med mig, inden du beslutter dig for et samarbejde med mig. Derfor er du altid velkommen til at ringe til mig.

– Yvonne Carlstedt